Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de consument sluit met LAVA. schoenen & accessoires.  Door te bestellen via de webshop van LAVA. schoenen & accessoires, accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en betaling
Alle genoemde prijzen in de webshop van LAVA. schoenen & accessoires  zijn in euro’s, inclusief BTW. Voor bestellingen binnen Nederland berekent LAVA. schoenen & accessoires de standaard portokosten van € 2,95,- voor brievenbus post en € 4,95 voor een pakketpost. Verzendkosten van bestellingen in Duitsland en de Benelux boven de € 100,-  zijn gratis, muv de SALE artikelen.

Portokosten voor de SALE artikelen bedragen € 9,95. 

Voor het buitenland zijn de standaard portokosten van € 7,95 voor brievenbus post en € 9,95 voor een pakketpost.

De retourkosten zijn voor de consument en bedragen maximaal € 8,00. Bij internationale zendingen worden de verzendkosten bepaald door het land van bestemming.

De consument kan bij LAVA. schoenen & accessoires betalen met iDeal, Mastercard of Visa.

De transacties worden secure afgehandeld. Dit betekent dat de betalingsgegevens, die worden doorgegeven om de betaling te verrichten, volledig zijn afgeschermd. Voor de afhandeling van de transacties maakt LAVA. schoenen & accessoires gebruik van de internetkassa van Mollie payments.

Na betaling ontvangt de consument per e-mail en of sms een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres en of mobiele nummer juist ingevoerd wordt.

Artikel 3. Levering
Na ontvangst van de betaling door LAVA. schoenen & accessoires, wordt de bestelling gegarandeerd binnen vijf (5) werkdagen verstuurd. LAVA. schoenen & accessoires maakt gebruik van de Post NL pakketservice. Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden:

Nederland: bezorgd binnen één (1) tot twee (2) dagen 

Europa: bezorgd binnen twee (2) tot vijf (5) dagen 

De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de consument geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van de order. In tijden van uitverkoop kan LAVA. schoenen & accessoires niet garanderen dat de bestelling binnen dit termijn verstuurd wordt. Indien de consument de bestelling wil afhalen in de winkel in Bolsward kan dit tijdens het bestelproces worden aangegeven.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid
LAVA. schoenen & accessoires is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van LAVA. schoenen & accessoires. Iedere aansprakelijkheid van LAVA. schoenen & accessoires jegens consument is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het  factuurbedrag dat de consument uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan LAVA. schoenen & accessoires verschuldigd is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van LAVA. schoenen & accessoires tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 6. Ruilingen/retourzendingen
LAVA. schoenen & accessoires doet er alles aan om een perfect product te leveren en de consument te bedienen van juiste informatie over de artikelen op LAVA. schoenen & accessoires. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

Voor ruilingen en/of retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:

 • Je kunt jouw pakket retourneren via een Post NL depot .

https://www.postnl.nl/locatiewijzer?pst=sp-pnl-nav-verz-ql4-locatiewijzer

 • Artikelen die via de webshop van LAVA. schoenen & accessoires zijn gekocht, mogen zonder opgaaf van reden worden geretourneerd. Echter, om de dienstverlening te kunnen optimaliseren vragen wij de consument aan te geven waarom het artikel wordt geretourneerd. Dit mag via een email naar info@lavabolsward.nl
 • Artikelen gekocht met korting kunnen geretourneerd worden.
 • De cadeaubon kan niet worden geretourneerd.
 • Artikelen gekocht met korting vanaf 60% korting kunnen niet worden geretourneerd. 
 • De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst, van de bestelling op het bezorgadres, aan LAVA. schoenen & accessoires geretourneerd zijn.
 • De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.
 • Het retourformulier moet met de retourzending worden meegestuurd.
 • Artikelen kunnen gratis geretourneerd worden in de winkel aan de Marktstraat 1 in Bolsward.
 • Retourkosten bedragen maximaal €8,00 en zijn voor rekening van de klant. 
 • Bewaar ten alle tijden, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retourbevestiging van LAVA. schoenen & accessoires is ontvangen. Mocht de retourzending zoek raken, dan heeft LAVA. schoenen & accessoires een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.
 • LAVA. schoenen & accessoires accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden. Als LAVA. schoenen & accessoires de retourzending heeft ontvangen, wordt dit per e-mail bevestigd aan de consument. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of retourzendingen welke niet binnen de gestelde termijn zijn geretourneerd, worden niet geaccepteerd. 

Artikel 7. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Meld uw annulering naar info@lavabolsward.nl . De order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert LAVA. schoenen & accessoires het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.

Indien de bestelling reeds is verstuurd, zal de retourprocedure moeten worden gevolgd zoals beschreven in artikel 6. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Klachten
LAVA. schoenen & accessoires doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan een melding te maken via een email naar info@lavabolsward.nl. LAVA. schoenen & accessoires zal proberen het probleem, zo spoedig mogelijk, in overleg met de consument oplossen. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt LAVA. schoenen & accessoires de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien de kleding is of wordt gewassen volgens een afwijkende methode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard.

Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de kleding gedragen en gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 9. Privacy
LAVA. schoenen & accessoires zal persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeenkomst en eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.

Artikel 10. Overmacht
LAVA. schoenen & accessoires heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren. LAVA. schoenen & accessoires stelt de consument, in dit geval, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. LAVA. schoenen & accessoires is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, mits dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij overmacht is onder andere sprake in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het computersysteem en storingen in het transport, ongeacht of zich dit voordoet bij LAVA. schoenen & accessoires of bij haar toeleveranciers.

Mocht een besteld artikel niet meer op voorraad zijn, dan kan LAVA. schoenen & accessoires proberen dit artikel na te bestellen bij de leverancier. Mocht blijken dat het artikel niet meer of te laat wordt geleverd, dan kan de order binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden. Dit volgens de Wet Koop op Afstand. LAVA. schoenen & accessoires restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen.

Artikel 11. Diversen
LAVA. schoenen & accessoires behoudt het recht de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

LAVA. schoenen & accessoires staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer  53143701 BTW nummer: NL001452504B33

Artikel 12. Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden middels ons email adres, info@lavabolsward.nl

LAVA.

Marktstraat 1

8701 JT Bolsward

0515-857782

info@lavabolsward.nl